Kérdése van? Írjon nekünk -
info@bariholmik.hu

Kosár(0)

bezár

Nincsenek termékek a kosarában.

Condiții comerciale

societatea comercială Czech Wool company s.r.o.
cu sediul social la Zahradní 1297, 763 02 Zlín, Republica Cehă
număr de identificare: 03922391  
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. dosarului C 87406 ținut de Tribunalul Regional din Brno, Republica Cehă, pentru vânzarea la distanță a mărfurilor prin intermediul unui magazin online situat la adresa de internet www.ovinshop.ro  și printr-o linie de clienți

  

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1 Aceste condiții comerciale (denumite în continuare doar "condiții comerciale") ale societății comerciale Czech Wool company s.r.o., cu sediul social la Zahradní 1297, 763 02 Zlín, Republica Cehă, număr de identificare: 039 22 391, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Brno sub nr. 87406 (denumit în continuare "vânzătorul") reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractului în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare "contractul de cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare "cumpărătorul") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător la adresa de internet https://www.ovinshop.ro (denumit în continuare "e-shop"), prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare "interfața web a magazinului"). Aceste condiții comerciale se vor aplica, în continuare, vânzării de bunuri pe baza contractului de cumpărare încheiat prin telefon și, adecvat, la trimiterea comenzii de către cumpărător prin e-mail sau webchat, care este disponibil pe interfața web a magazinului.

1.2 Condițiile comerciale nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează la comanda bunurilor în cadrul activităților sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale.

1.3 Prevederile care se abat de la condițiile comerciale pot fi negociate în contractul de achiziție. Acorduri diferite din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile condițiilor comerciale.

1.4 Prevederile condițiilor comerciale fac parte integrantă din contractul de achiziție. Contractul de achiziție și condițiile comerciale sunt întocmite în limba română. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba română.

Vânzătorul poate modifica sau completa formularea condițiilor comerciale. Eventualele modificări sau completări nu afectează drepturile și obligațiile cumpărătorului care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a condițiilor comerciale.

 

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1 Pe baza înregistrării cumpărătorului făcută în e-shop, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator"). Înregistrarea cumpărătorului în magazinul electronic nu este o condiție necesară pentru cumpărături în magazinul electronic. 

2.2 La înregistrarea în e-shop  și comanda bunurilor, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate datele în mod corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda bunurilor sunt considerate de către vânzător corecte  și complete.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă alese de cumpărător la înregistrarea în magazinul electronic. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul de a permite utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator mai mult de 12 luni, și  în cazul în care cumpărătorul  își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție (inclusiv din condițiile comerciale).

2.6 Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului vânzătorului sau întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1 Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului sunt de natura informativă, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de achiziție cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile art. 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Prețurile bunurilor includ toate impozitele (de exemplu, TVA) și taxele aferente, excluzând costul livrării bunurilor. Costul livrării bunurilor este diferit în funcție de modul selectat, furnizorul de transport și modalitatea de plată a comenzii. Costurile de livrare pot fi, de asemenea, influențate de adresa de livrare aleasă, în special în ceea ce privește plata posibilă a taxelor vamale și, prin urmare, costul vămuirii, nu face parte din prețul mărfurilor. Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a furniza, în anumite cazuri, livrarea gratuită a bunurilor, iar cheltuielile de livrare, prin urmare, nu sunt incluse în prețul mărfurilor. Prețurile bunurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile legate de ambalarea și livrarea mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4 Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din magazinul electronic. Formularul de comandă conține în special informații despre:     
3.4 1 cumpărător, în special datele de identificare și de contact
3.4.2 bunuri comandate (bunuri comandate "introduce" cumpărătorul în coșul electronic de cumpărături ale e-shop-ului),
3.4.3 modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor; 
3.4.4 modalitatea necesară de livrare a bunurilor comandate, și
3.4.5 costurile asociate livrării de bunuri

     (denumite în continuare în mod colectiv "comandă").

3.5 Înainte de terminarea fermă a comenzii, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în comandă, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul termină comanda  făcând clic pe butonul "Confirmarea comenzii". Datele specificate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va confirma această primire cumpărătorului, la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în comandă (denumită în continuare "Adresa de e-mail a cumpărătorului").

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate),vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon). înainte ca acceptarea comenzii să fie confirmată de vânzătorul însuși

3.7 Comanda care a fost finalizata de cumpărător reprezintă propunerea de încheiere a unui contract de achiziție. 

3.8 Contractul de achiziție între vânzător și cumpărător este încheiat prin confirmarea primirii comenzii, pe care cumpărătorul a creat-o, din partea vânzătorului. Această confirmare este trimisă la adresa de e-mail a cumpărătorului. Anexa confirmării este formularea actuală a condițiilor comerciale, inclusiv procedura de reclamații a vânzătorului.      Contractul încheiat, inclusiv prețul de achiziție al bunurilor, poate fi modificat sau anulat numai pe baza unui acord între vânzător și cumpărător sau pe baza unor motive legale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în condiții comerciale. 

3.9 Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu încheia contractul cu cumpărătorul dacă există îndoieli legitime cu privire la adevărata identitate a cumpărătorului sau în cazul unor erori evidente în informațiile furnizate despre bunuri sau preț.

3.10 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt plătite de cumpărător, la care aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

3.11 Prevederile acestor Condițiile comerciale se vor aplica adecvat și vânzării de bunuri pe baza unui contract de cumpărare încheiat telefonic (linia clientului). În cazul în care cumpărătorul face comanda printr-un apel telefonic cu vânzătorul, el poate fi asistat în crearea comenzii de către un angajat al vânzătorului. Cu toate acestea, conținutul comenzii este disponibil cumpărătorului, care poate schimba în mod liber bunurile pe care le comandă, precum și cantitatea acestora în timpul creării comenzii și este, de asemenea, la latitudinea cumpărătorului să decidă în ce mod să aleagă transportul și plata bunurilor. Comanda este confirmată cumpărătorului de către vânzător în timpul apelului telefonic, în timp ce apelurile sunt înregistrate și stocate. Contractul de achiziție se încheie prin aceasta confirmare. 

Condițiile comerciale generale sunt disponibile în format text pe  interfața web a vânzătorului. 

 

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI TERMENELE DE PLATĂ

4.1 Prețul bunurilor și eventualele costuri legate de livrarea bunurilor în temeiul contractului de cumpărare pot fi plătite vânzătorului de către cumpărător în următoarele moduri:
4.1.1 în numerar la magazinul vânzătorului la: Přímá 671, Zlín, Republica Cehă;          
4.1.2 în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;
4.1.3 prin transfer bancar în contul vânzătorului nr.2800769239/2010, deschis la FIO banka (denumit în continuare "contul vânzătorului");     
4.1.4 fără numerar online printr-un gateway de plată operat de o terță parte și, prin urmare, transferul de date de pe cardul de plată al cumpărătorului este furnizat de această terță parte (online banking);
4.1.5 fără numerar cu cardul de plată;
4.1.6 prin intermediul unor terțe părți care mediază așa-numitele "plăți amânate" (printr-un împrumut de la terți).

4.2 Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include, de asemenea, costurile asociate livrării bunurilor.

4.3 În cazul unei modificări a cotei de TVA, vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorului prețurile de achiziție, inclusiv cota actuală de TVA conform reglementării legale.

4.4 Vânzătorul nu solicită de la cumpărător avans sau altă plată similară.      Avansul poate fi solicitat de către vânzător numai după acordul cu cumpărătorul, mai ales dacă este vorba de un bun special pe comandă, sau bunuri care nu sunt în stoc, sau o cantitate de bunuri care nu este obișnuită. 

4.5 În cazul plății în numerar  în unitate sau a plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.6 În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.7 Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care nu primește din partea cumpărătorului confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite bunurile cumpărătorului. Dispozițiile articolului 2119 alineatul (1) din Codul civil nu se aplică.

4.8 Vânzătorul oferă clienților săi diverse reduceri, cadouri sau alte vouchere. Utilizarea acestor vouchere este reglementată de reguli, despre care vânzătorul informează în fiecare caz concret. Cumpărătorul pentru a obține dreptul pentru reducere, trebuie să introducă în comanda sa codul de reducere. Orice reduceri la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, fiecare reducere sau voucher cadou poate fi utilizat o singură dată. O reducere a prețului poate fi, de asemenea, furnizată automat (fără un cod de reducere) unui cumpărător care are un cont de utilizator la vânzător.

4.9 Pentru plata efectuată în baza contractului de achiziție vânzătorul va emite cumpărătorului documentul fiscal– factura. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Vânzătorul trimite documentul fiscal – factura  cumpărătorului împreună cu bunurile trimise și, de asemenea, îl trimite în format electronic la  adresa de e-mail  a cumpărătorului.

4.10 În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului chitanță. Totodată, acesta este obligat să înregistreze online plata primită la administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE

5.1 Cumpărătorul are în cazul încheierii unui contract de cumpărare la distanță      dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare      fără indicarea unui motiv în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfurilor. Acest drept decurge direct din lege, în special din prevederile art. 1829 alin.1 din Codul civil. Vânzătorul oferă cumpărătorilor o perioadă de retragere mai lungă decât domeniul de aplicare legal, și anume treizeci (30) de zile de la data primirii mărfurilor. În cazul în care obiectul contractului de cumpărare reprezintă mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, se derulează această perioadă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie să fie în termenul respectiv de treizeci de zile trimis vânzătorului, inclusiv bunurile care au făcut obiectul contractului de cumpărare. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formular online la adresa de internet (link direct). Dacă formularul online nu a fost utilizat, atunci este posibil să se utilizeze formular model furnizat de vânzător care reprezintă anexa la condiții comerciale. În cazul neutilizării formularului, vânzătorul recomandă cumpărătorului să folosească la comunicare numărul comenzii, detaliile bancare si metoda aleasa de returnare a bunurilor. Retragerea din contractul de achiziție trimite cumpărătorului: 
- în scris pe adresa vânzătorului Malotova 123, 763 02 Zlín, Republica Cehă, sau   
- în scris pe adresa poștei electronice a vânzătorului info@ovinshop.ro 

5.2 Dreptul de a se retrage din contract conform alineatului anterior cumpărătorului în cazurile prevăzute de lege nu i se potrivește. Cumpărătorul ia la cunoștință că în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil      nu este posibil să se retragă din contractele de furnizare de conținut digital dacă acesta nu a fost livrat pe un suport material sau în cazul contractelor de prestare de servicii, în ambele cazuri, cu condiția ca executarea să fi avut loc cu consimțământul prealabil expres al cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de retragere; în plus, în cazul contractelor de furnizare de servicii sau de bunuri (inclusiv băuturi alcoolice), al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința vânzătorului; în cazul contractelor de furnizare de bunuri modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau persoanei acestuia și în cazul contractelor pentru bunuri perisabile, bunuri care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri sau scoase de pe ambalaje sigilate și care nu pot fi returnate din motive igienice; pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau programe pentru calculator, în cazul în care cumpărătorul a rupt ambalajul lor original; pentru furnizarea de ziare, reviste sau alte periodice; în cazul contractelor de cazare, transport, masă sau petrecere a timpului liber prevăzute la o anumită dată sau pentru contractele încheiate în baza unei licitații publice în temeiul legislației care reglementează licitațiile publice.      

5.3 În cazul retragerii din contractul de cumpărare menționate la articolul 5.1.     din condițiile comerciale, contractul de achiziție este reziliat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract a cumpărătorului (cu excepția cazului în care au fost deja trimise cu retragere scrisă).  Mărfurile trebuie returnate complet, de preferință (dar nu neapărat) în ambalajul original. Bunurile returnate nu trebuie să prezinte semne de uzură sau deteriorare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă complet costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin ruta poștală obișnuită. 

5.4 În cazul retragerii din contract în temeiul articolului 5. 1. din condițiile comerciale, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna executarea furnizată de cumpărător încă la returnarea bunurilor către cumpărător sau în alt mod, în cazul în care cumpărătorul este de acord cu aceasta și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. Cumpărătorul are dreptul la o rambursare a fondurilor pentru furnizarea de bunuri, și anume: la cea mai mică sumă oferită (în cazul în care a ales un mod de transport mai scump). În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca cumpărătorul să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile antreprenorului.

5.5 Perioada menționată la articolul 5.1 este furnizată cumpărătorului pentru a familiariza cumpărătorul într-o măsură rezonabilă cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor. În cazul în care bunurile returnate sunt deteriorate prin încălcarea obligației cumpărătorului, vânzătorul este îndreptățit să aplice din partea cumpărătorului pretenția pentru compensarea pagubei (valoarea pretenției depinde de scăderea valorii bunurilor). Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral pretenția de compensare a pagubei din dreptul cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6 De asemenea, este posibil să se retragă din contract înainte de livrarea bunurilor, pe baza anulării comenzii. În cazul în care comanda este anulată înainte de începerea transportului mărfurilor, anularea comenzii este gratuită. 

5.7 Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract înainte de livrarea bunurilor, în cazul în care: 
- nu este în măsură, în mod obiectiv, din motive din partea terților, să livreze bunurile cumpărătorului într-un termen convenabil circumstanțelor sau
- Iese în evidență, că cumpărătorul a încălcat contractul încheiat anterior cu vânzătorul.

5.8 În cazul în care împreună cu bunurile este oferit cumpărătorului un cadou, contractul de donație dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de donație privind un astfel de cadou încetează să mai fie valabil, iar cumpărătorul este obligat să restituie și cadoul vânzătorului împreună cu bunurile. Dacă nu se returnează cadoul din partea cumpărătorului, obiectul care reprezintă cadoul va fi considerat ca îmbogățire fără cauză justificată. În cazul în care nu este posibil să se predea obiectul care reprezintă cadoul înapoi vânzătorului, vânzătorul are dreptul la o compensație financiară în valoarea prețului obișnuit al obiectului care reprezintă cadoul. 

Formular de retragere din contractul de achiziție - Reclamații, schimb de bunuri click : AICI

 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR

6.1 Vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului în stare completă. Bunurile care sunt declarate „în stoc" în magazinul electronic sunt expediate de vânzător în termen de 2 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, nu mai târziu de 15 zile de la confirmarea comenzii, cu excepția cazului în care vânzătorul a indicat o perioadă de livrare mai lungă pentru anumite bunuri sau pentru o anumită comandă. 

6.2 Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător în momentul preluării bunurilor.     

6.3 În cazul în care modul de transport este convenit pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.4 În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de cumpărare, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.5 În cazul în care, din motive datorate cumpărătorului, este necesar să se livreze bunurile în mod repetat sau într-un mod diferit de cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile legate de livrare repetată a bunurilor, respectiv costurile asociate cu un alt mod de livrare.

6.6 La preluarea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul unei încălcări a ambalajului care indică o intruziune neautorizată în expediere, cumpărătorul nu trebuie să preia expedierea de la transportator.

6.7 Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate prin condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă acestea sunt emise de vânzător.

     

7. DREPTURI DE EXECUTARE DEFECTUOASĂ
7.1 Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile nu au defecte la primire. În cazul în care bunurile primite au deficiențe definite în Procedura de reclamații, acestea sunt defecte ale bunurilor pentru care vânzătorul este responsabil. Cumpărătorul poate exercita apoi drepturi legale fașă de vânzătorul pentru defecte.      

7.2 Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale corespunzătoare general obligatorii (în special dispozițiile prevederilor art. 1914-1925, art. 2099-2117 și art. 2161-2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Colecție, privind protecția consumatorilor, în varianta prevederilor ulterioare).     

7.3 Drepturile care decurg din executarea defectuoasă pe care cumpărătorul le poate solicita din partea vânzătorului sunt definite în Procedura de reclamații a vânzătorului, care este anexată la aceste Condiții comerciale generale.      

                                                  

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului integral de achiziție al bunurilor.

8.2 Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul art. 1826 alineatul 1 litera e) din Codul civil.

8.3 Toate informațiile orale și scrise cu privire la folosul și posibilitatea de utilizare a bunurilor livrate sunt comunicate după cele mai bune cunoștințe ale vânzătorului. Cu toate acestea, ele reprezintă doar experiența și cunoștințele pe care vânzătorul le-a dobândit el însuși, de la producător sau de la furnizorul său. Acest acord se aplică și centrului de acordare a sfaturilor online, care este disponibil pe interfața web și prin care potențialul cumpărător poate comunica cu vânzătorul și afectează, de asemenea, faptul că potențialul cumpărător scrie vânzătorului prin interfața web o întrebare care este trimisă din formular la adresa de e-mail a vânzătorului.

8.4 Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de vânzător prin intermediul adresei electronice info@ovinshop.ro Informațiile privind soluționarea reclamației cumpărătorului vor fi trimise de vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

8.5 Autoritatea cehă de control al comerțului supraveghează respectarea obligațiilor din Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Colecție) (www.coi.cz)

8.6 În conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Colecție), Cumpărătorul care este consumator, are dreptul la soluționare extrajudiciară a unui litigiu al consumatorului care decurge dintr-un contract de cumpărare sau dintr-un contract de furnizare de servicii. Autoritatea  cehă de inspecție a comerțului, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republica Cehă, CUI: 000 20 869, adresa de internet: www.coi.cz. Soluționarea extrajudiciară a unui litigiu de consumator se inițiază exclusiv la cererea consumatorului și numai dacă litigiul nu a fost soluționat direct cu vânzătorul. Cererea poate fi depusă în cel mult 1 an de la data la care consumatorul și-a exercitat pentru prima dată dreptul care este obiectul în litigiu la vânzător. Consumatorul are dreptul de a iniția online soluționarea extrajudiciară a litigiilor, platforma pentru această propunere se găsește pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr.      

8.7 Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială este efectuată în limitele competențelor sale de către Oficiul de Licențe comerciale corespunzător. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.      

          

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRIMITEREA COMUNICĂRILOR COMERCIALE

9.1 Operatorul datelor cu caracter personal furnizate în scopul executării obiectului contractului este vânzătorul.

9.2 Obligația sa de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "Regulamentul RGPD") referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul executării contractului de achiziție, în scopul negocierii prezentului contract și în scopul îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului efectuate de vânzător printr-un document special (Reguli pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal).      

9.3 Vânzătorul este interesat să asigure satisfacția cumpărătorilor  cu cumpărăturile. Satisfacția este determinată prin recenziile furnizate de portalul  www.ovinshop.ro, în care este conectat magazinul său electronic. Temeiul juridic pentru prelucrare în acest caz este în conformitate cu articolul 6 al. 1 lit. f) RGPD interesul legitim al operatorului, care constă în stabilirea satisfacției cumpărătorului cu achiziția de la operator. Chestionarele sunt trimise după fiecare achiziție de la magazinul online, cu excepția cazului în care, în sensul articolului 7 alineatul 3 din Legea nr. 480/2004 Colecție, privind anumite servicii ale societății informaționale, cumpărătorul refuză trimiterea acestui chestionar sau își retrage consimțământul acordat anterior. Pentru trimiterea de chestionare, evaluarea feedback-ului cumpărătorilor și analiza poziției pe piață, vânzător utilizează acest procesator: 
9.3.1 operatorul portalului https://www.compari.ro  (societatea Online Comparison Shopping Kft., numărul de înregistrare al companiei: 01-09-186759); acestuia, în aceste scopuri, vânzătorul poate transmite informații despre bunurile achiziționate și adresa de e-mail a cumpărătorului.  Operatorul portalului Online Comparison Shopping Kft. Este îndreptățit de a utiliza adresa de e-mail transmisă numai în scopul generării și trimiterii unui chestionar de evaluare a satisfacției clienților în sensul condițiilor serviciilor disponibile aici. Cumpărătorul se poate opune trimiterii de chestionare prin e-mail în cadrul acestui serviciu în orice moment prin respingerea chestionarelor suplimentare folosind link-ul din e-mailul cu chestionarul. În cazul unei obiecții, chestionarul nu va mai fi trimis cumpărătorului.


 

10. LIVRARE

10.1 În cazul notificării sau comunicării documentelor între părțile contractante, adresa de livrare este considerată a fi sediul social al vânzătorului și adresa de reședință a cumpărătorului specificată în comandă.

10.2 Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul iau la cunoștință în mod expres că acestora le pot fi livrate prin intermediul adreselor lor de e-mail. 


 

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1 Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația cehă. Prin alegerea unui drept în temeiul propoziției anterioare, cumpărătorul care este consumator nu este privat de protecția pe care i-o oferă dispozițiile legislației de la care nu este posibilă abaterea contractuală și care, în lipsa unei alegeri a legii, s-ar aplica în alt mod în temeiul dispozițiilor articolului 6 alin. 1 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

11.2 Dacă vreuna din prevedere a condițiilor comerciale este non validă sau ineficientă sau devine astfel, prevederea non validă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat posibil de prevederea non validă. Nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

11.3 Contractul de achiziție, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.

11.4 Vânzătorul are dreptul să schimbe unilateral în orice moment condițiile comerciale, în timp ce raportul juridic dintre vânzător și cumpărător este supus condițiilor comerciale din formularea la momentul încheierii contractului de achiziție.

11.5 Anexa la condiții comerciale o reprezintă Procedura de reclamații și Formularul model pentru retragerea din contractul de cumpărare.

11.6 Datele de contact ale vânzătorului: 
- adresa de livrare: Malotova 123, 760 01 Zlín, Republica Cehă
- adresa de e-mail:Informaţii @ovinshop.ro
- telefon + 40 31 2297713

 

Aceste condiții comerciale sunt în vigoare de la 1.5.2022. 
Director general al Czech Wool company s.r.o.

Felvilágosítás fogyasztó jogairól

Társaságunk, a Czech Wool company s.r.o. (székhelye: Zlín, Zahradní 1297, PISZ 763 05, Cseh Köztársaság, CJSZ: 039 22 391, Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetve, tel.: +3615507944, e-mail: info@bariholmik.hu) (továbbiakban mint „Társaság“), a 89/2012 sz., Polgári törvénykönyvről szóló Tt. 419. §-a, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében (továbbiakban mint „Ptk.“), fogyasztói státuszban fellépő lehetséges vásárlói részére, akik Társasággal szembeni cselekvése áru házhoz szállítása és esetleges vásárló általi telepítése tárgyában adásvételi szerződés megkötésére irányul, a Ptk. 1811. §-a és az azt követő rendelkezések értelmében, jelen felvilágosítást adja közre (továbbiakban mint „Felvilágosítás“).

 

Fogalmak definíciói:

Fogyasztói szerződés – olyan jellegű szerződés, amelynek egyik szerződő fele a fogyasztó, másik szerződő fele pedig a vállalkozó. 

Fogyasztó – a Ptk. 419. §-a értelmében olyan egyén, aki saját vállalkozói tevékenységének keretén, vagy saját munkaviszonyi beosztásának teljesítésén kívül vállalkozóval szerződést köt, illetve azzal szemben egyéb módon lép fel. 

Vállalkozó – a Ptk. 420. § értelmében olyan egyén, aki saját számlájára és felelősségére iparengedély alapján, vagy hasonló jelleggel, rendszeres önálló kereseti tevékenységet folytat nyereség elérésének céljából. A fogyasztó védelmének érdekében, valamint a Ptk. 1963. §-ának alkalmazásában, vállalkozónak tekintendő minden olyan egyén is, aki saját kereskedelmi, gyártási, vagy hasonló tevékenységével, illetve önálló kereseti tevékenységének folytatásával kapcsolatos szerződést köt, illetőleg olyan személy, aki vállalkozó nevében vagy annak számlájára tevékenykedik.

Vásárló – jelen Felvilágosítás alkalmazásában olyan fogyasztó, aki a Társasággal adásvételi szerződést köt.

Áru – jelen Felvilágosítás alkalmazásában az adásvételi szerződés tárgya.

Amennyiben a Társaság és a vásárló között olyan adásvételi szerződés jön létre, amelynek jelen Felvilágosítástól eltérő rendelkezések fogják részét képezni, azesetben az adásvételi szerződésben szereplő rendelkezések részesítendők előnyben.

 

I.
Az áru megjelölése, alapvető tulajdonságainak jellemzése

1. Az árucikkek megjelölése és alapvető tulajdonságaik jellemzése a Társaság www.bariholmik.hu honlapjának „Termékek“ pontja alatt található, minden egyes árucikkhez külön-külön, esetleg egy hivatkozás formájában – ami egy további honlapra átirányító link (gyártó, szállító stb.). A szerződés eltérő módon történő megkötése esetén (pl. e-mail levélváltással), az áru megjelölése és alapvető tulajdonságainak jellemzése a Társaság vásárló részére még a szerződés megkötését megelőzően átadott kínálatába van beágyazva (pl. e-mail címére megküldéssel).

 

II.
Az áru vételára, illetve annak mindennemű adóval, illetékkel és hasonló pénzbeli törlesztéssel együtt való kiszámításának módja

1. Az áru vételára az aktuálisan érvényes árlistán feltüntetett árnak felel meg. Az árlista a Társaságtól lekérhető. 

2. A Társaság fenntartja a jogot az árak adásvételi szerződés megkötését megelőző módosítására, éspedig az árfolyamok változása, az infláció éles fokozódása vagy az áru gyártói, illetve egyéb szállítói szállítási feltételeinek lényegesebb módosítása alapján, éspedig az adásvételi szerződés megkötését megelőzően bármikor. Továbbá, az áru vételára módosulhat a vásárló eltérő minőségre vagy árumennyiségre irányuló követelményei szerint is. Az áru vételárán bekövetkezett esetleges módosításokról a Társaság köteles az adásvételi szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a vásárlót.

3. Amennyiben azt a hatályos jogrendeletek megkövetelik, az áru vételára minden esetben az általános forgalmi adó, valamint az esetlegesen kapcsolatos adók és illetékek nélkül van feltüntetve, továbbá nem foglalja magába az áru vásárlónak történő kiszállításával, valamint az esetleges reklamációval kapcsolatos költségeket sem. A kapcsolatos költségek, adók és illetékek az áru vételárához a szerződés megkötését követően kerülnek leszámításra.

 

III.
Törlesztési lehetőségek, megfizetések, a szállítás vagy teljesítés módja

1. Az áru vételárát vásárló a következő módok valamelyikével törlesztheti a Társaság felé:
- készpénzben a Társaság üzemhelyén, cím: Přímá 671, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság,
- készpénzben utánvéttel, a vásárló rendelésén, vagy a szállító által megadott helyen, 
- készpénzmentes banki utalással a Társaság Česká spořitelna, a.s. pénzügyi intézetnél vezetett (4277589389 / 0800 számú) bankszámlájára: IBAN: CZ25 0800 0000 0042 7758 9389; BIC/SWIFT: GIBACZPXXXX
- készpénzmentesen bankkártyával.

2. E-mailben rendelt áru esetén, a vásárló a kötelező érvénnyel bíró megkeresés megküldését, vagy az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megválasztja a törlesztés módját.

3. Áruértékesítési kötelezettségeit a Társaság üzemhelyének címén teljesíti: Přímá 671, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság, ahol a vásárló a megvásárolt árut személyesen átveheti annak nyitvatartási idejében: hétfőtől szombatig 9:00 és 19:00 óra között, ill. a vásárlóval előzetesen egyeztetett címen. A megvásárolt áru a vásárlóval történt megegyezést követően elszállítható csomagküldő szolgáltatók kihasználásával is, a vásárló költségein és által megadott helyre.

4. A törlesztés módját és a szállítás vagy teljesítés mikéntjét vásárló személyesen választja meg, azzal, hogy a Társaság beleegyezése nélkül a megválasztott mód utólagos megváltoztatása kizárt. 

5. Az áru vételárával együtt a vásárló köteles megtéríteni a Társaságnak a csomagolással és kiszállítással járó költségeket is, a Társaság aktuálisan érvényes árajánlatában szereplő összegnek megfelelően. 

 

IV.
Kiszállítással járó költségek, és amennyiben ezeket a költségeket nem lehetséges előre megadni, kikötés, hogy azok utólagosan kerülhetnek felszámításra

1. A Társaság webüzletében megrendelt áru kiszállításával járó költségek az áru rendelés keretén belül történő egyes szállítási módjainál szerepelnek.  A költségek aszerint kerülnek felszámításra a vásárló felé, hogy az áru milyen szállítási módját választja meg. Adásvételi szerződés megkötése esetén a vásárló eltérő szállítási módot és azzal járó költségeket is megválaszthat (pl. e-mailben). A szállítási mód megválasztásával a vásárló egyben egyetért az azzal járó költségek összegével is, amit az áru házhoz szállítása fejében köteles megtéríteni.

2. Amennyiben a költségek összege nem adható meg előre, a Ptk. 1811. § (2) bek. e) pontja értelmében a Társaság ezeket a költségeket jogosult utólagosan felszámítani.

 

V.
Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok, garanciás jogosultságok, egyéb előfeltételek a jogok érvényesítéséhez

A. Általános rendelkezések
1. Jelen V. cikkely a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok érvényesítésekor foganatosított, Társaságon belüli eljárás menetét, az érvényesítés feltételeit, a szerződéstől való elállás feltételeit, valamint az áru reklamálásával kapcsolatos további idevágó kérdéseket tárgyalja, amennyiben a szerződés hivatkozik a reklamációra. 

2. Jelen Felvilágosítás V. cikkelyében felsorolt feltételek az adásvételi szerződés megkötésének időpontjával kötelező jellegűek úgy a Társaság, úgy a vásárló részére, és mindkét fél kötelezettséget vállal a feltételek betartását illetően. Adásvételi szerződés megkötésével és az áru átvételével a vásárló igazolja, hogy a feltételekkel megismerkedett és egyben azok hangzásával, valamint a Társaság garanciás feltételeivel egyetért, és egyben kötelezettséget vállal a reklamáció elintézéséhez Társasággal való elengedhetetlen együttműködést illetően. Ellenkező esetben, az áru reklamálásának határidejei szükségszerűen meghosszabbodnak azzal az időszakkal, amelyen belül nem került sor együttműködésre. 

3. A reklamáció tárgya alatt jelen Felvilágosítás keretén belül a megkötött adásvételi szerződés szerinti áru értendő.

B. Áru átvétele
1. Vásárló köteles az árut átvételekor aprólékosan átvizsgálni. Amennyiben a vásárló az árun elégtelenséget észlel, azt a hiba észlelését, illetve a hiba megnyilvánulását követően köteles felesleges halogatás nélkül reklamálni. Az árun észlelt elégtelenségek esetleg késedelmesen történt reklamálása az áru elértéktelenedését vonhatja maga után, és okot adhat a reklamáció elutasítására. Azesetben, ha a vásárló az átvizsgálást figyelmen kívül hagyja, azt követően, mihelyt őrá hárul át az áruhibák kockázatának vállalása, a hibával kapcsolatos jogosultságát csak akkor érvényesítheti, amennyiben minden kétséget kizárhatóan bebizonyítja, hogy az áruhiba már a kockázatvállalás átruházásának idejében észlelhető volt.

C. Áru minősége átvételekor, a Társaság áru hiányaiért való szavatossága
1. A Ptk. 2095. §-a értelmében, a Társaság az árut a vásárlónak megegyezett mennyiségben, minőségben és kialakításban adja át. Amennyiben a minőség és a kialakítás nem volt egyeztetve, a Társaság szerződés által megszabott célnak megfelelő minőségben és kialakításban teljesít; egyébként a szokásos célnak megfelelően.

2. A Ptk. 2161. § (1) bek. értelmében, a Társaság szavatolja a vásárlónak, hogy az áru nem mutatkozik semmilyen hiba, elsősorban, ha az áru a vásárló általi átvételének időpontjában:
- olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket a felek az adásvételi szerződésben leszögeztek; amennyiben ez a megegyezés hiányzik, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket a Társaság vagy a gyártó megadott, illetve amelyeket a vásárló az áru jellegét illetőleg elvárt,
- arra a célra használható, amelyet a Társaság feltüntetett, vagy amelyre az adott jellegű áru szokásosan használatos,
- minőségben, vagy az egyeztetett mintapéldánnyal illetve mintadarabbal megegyezik, amennyiben a minőség vagy a kialakítás egyeztetett mintapéldány illetve mintadarab alapján került jóváhagyásra,
- az adásvételi szerződésnek megfelelő mennyiséget, méretet illetve tömeget mutat ki,
- megfelel a jogrendeleteknek.

3. Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül mutatkozik meg, úgy tekintendő, hogy az áru már átvételekor hibás volt. 

4. Vásárló a fogyasztási cikken észlelt hibát illető jogosultságát az áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül jogosult érvényesíteni. Amennyiben az árun, annak csomagolásán, az áruhoz csatolt utasításban vagy reklám szövegében az áru egyéb jogrendeletek szerinti eltérő használati időszaka van feltüntetve, azesetben a minőségi garancia rendelkezései az irányadók. Jelen bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a következőkre:
- áruhiba miatt leszállított áron értékesített áru esetén,
- az áru szokásos használatából adódó elhasználódásra,
- használt áru esetén, az árun a vásárló általi átvételekor már létező, annak használatából vagy elhasználódásából adódó hiba mértékének megfelelően, vagy
- amennyiben az az áru jellegéből adódik.

D. Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok
1. Amennyiben az áru nem rendelkezik a C. cikkely 1. bek. alatt feltüntetett tulajdonságokkal, vagy ha a Társaság másféle árut szállít ki, hibásnak tekintendő. Hiba gyanánt könyvelendők el az áru használatához csatolt írásbeliségekben előforduló elégtelenségek is.

2. A Ptk. 2106. §-a értelmében, amennyiben a hibás teljesítés a szerződés komoly megsértésének nyilvánul, a vásárló jogosult:
a) a hiba jóvátételére, hibátlan új termékre cseréléssel, vagy a hiányosság kipótlásával,
b) a termékhiba kijavítására,
c) a vételárból nyújtott méltányos árengedményre, vagy
d) a szerződéstől való elállásra.
Vásárló a hiányosság bejelentésével egyidejűleg, vagy a hiányosság bejelentését követően felesleges halogatás nélkül közli a Társasággal, melyik jogosultság mellett döntött. Vásárló választását nem változtathatja meg a Társaság egyetértése nélkül; amennyiben vásárló olyan jellegű hiba helyrehozását igényli, amiről kiderül, hogy az kijavíthatatlan, ez a kikötés nem érvényes. Amennyiben a Társaság hozzámért határidőben nem hozza helyre a hiányosságot, vagy ha a vásárlóval közli, hogy a hibát nem javítja ki, a vásárló a hiányosság helyrehozása helyett méltányos árengedményt követelhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a vásárló nem választja meg időben jogosultsága valamelyik formáját, jogait jelen cikkely alább következő bekezdése szerint érvényesítheti.

3. Amennyiben a hibás teljesítés nem nyilvánul a szerződés komoly megsértésének, a vásárló jogosult a hiányosság helyrehozására, vagy méltányos árengedményre a vételárból. Amíg a vásárló nem érvényesíti árengedményre irányuló jogosultságát a vételárból, vagy a szerződéstől nem áll el, a Társaság kipótolhatja a hiányosságot, vagy orvosolhatja a jogi hibát. Másfajta jellegű hibákat a Társaság saját döntése szerint küszöbölhet ki - javítással, vagy új árucikk kiszállításával; az ehhez meghozott döntés nem válthat ki a vásárló oldalán aránytalan költségeket. Amennyiben a Társaság nem hozza helyre az áruhibát időben, vagy a hiba helyrehozását megtagadja, a vásárló árengedményt követelhet a vételárból, vagy a szerződéstől elállhat. Vásárló választását nem változtathatja meg a Társaság egyetértése nélkül.

4. Vásárló a szerződéstől nem állhat el, és nem követelheti új áru kiszállítását sem, ha az árut nem lesz képes visszaküldeni olyan állapotban, amilyenben azt kézhez kapta. Ez nem érvényes, ha:
a) az áruhiba megállapításának céljából végzett vizsgálat következtében az áru állapotában változás történt,
b) a vásárló az árut már használta még a hiba észlelését megelőzően,
c) a vásárlónál az áru változatlan állapotban való visszaküldésének lehetetlensége nem saját cselekvéséből vagy hibájából adódott, vagy
d) a vásárló az árut még a hiba észlelését megelőzően eladta, elfogyasztotta, vagy szokásos használata során azon változtatást eszközölt; ha ez csak részben történt meg, a vásárló a Társaságnak visszaküldi a megmaradt mennyiséget, és a Társaságnak visszatéríti az elhasznált árumennyiségnek megfelelő összeget.

5. Amennyiben a vásárló nem jelzi vissza az áruhibát időben, nem élhet a szerződéstől való elállás lehetőségével.

6. Azesetben, ha az áru vásárló általi átvételekor nem rendelkezik a C. cikkely 2. bekezdésében feltüntetett tulajdonságokkal, a vásárló jogosult új hibátlan áru kiszállítására is, amennyiben az annak jellegéből adódóan nem aránytalan. Amennyiben a hiba csak az áru bizonyos részét érinti, a vásárló csak a hibás rész kicserélését igényelheti; ha ez nem lehetséges, az adásvételi szerződéstől elállhat, és követelheti a vételár teljes összegben való visszatérítését. Viszont, ha ez a hiba jellegéből adódóan aránytalan, nevezetesen, ha a hiba felesleges halogatás nélkül helyrehozható, a vásárló jogosult a hiba térítésmentes helyrehozására. Vásárló új áru kiszállítására, illetve a hibás rész kicserélésére irányuló joga fennáll kijavíthatatlan hiba esetén is, amennyiben a hiba - kijavítása utáni időszakban történő - felújulása, vagy nagyobb számú hiba előfordulása miatt az árut nem lehet rendeltetésszerűen használni. 
Ilyen esetben a vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra is.

7. Amennyiben a vásárló az adásvételi szerződéstől nem áll el, vagy ha nem érvényesíti sem új hibátlan áru kiszállítására, sem a hibás rész kicserélésére, sem a hiba helyrehozására irányuló jogosultságát, méltányos árengedményt követelhet a vételárból. Méltányos árengedményre a vásárló azesetben is jogosult, ha a Társaság nem képes teljesíteni új hibátlan áru kiszállítását, a hibás rész kicserélését, vagy az áru megjavítását, valamint azesetben is, ha a Társaság nem foganatosít a javítással kapcsolatos intézkedéseket megfelelő időben, vagy ha a helyrehozás a vásárlónak jelentős nehézségeket okozna.

8. Amennyiben a Társaság által garantált áru hibás, és ha leszállított áron értékesített, vagy használt áruról van szó, a vásárló kicserélésre irányuló jogosultsága helyett méltányos árengedményre jogosult.

9. Amennyiben a vásárlónak az áru átvételét megelőzően tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy ha a vásárló a hibát maga okozta, hibás teljesítést illető jog a vásárlót nem illeti meg.

E. Reklamáció helye és módja
1. Hibát illető jogok a Társaság felé írásban érvényesíthetők, éspedig nevezetesen a Társaság (link) honlapján elérhető formanyomtatványon, vagy a Társaság reklamációhoz és árucseréhez használatos címén: Malotova 123, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság, vagy e-mailben: info@bariholmik.hu (a felsorolt lehetőségek bármelyike továbbiakban mint: „reklamáció érvényesítése“).  Amennyiben a vásárló reklamációt érvényesített, a Társaság haladéktalanul írásban visszajelzést küld számára, ami tartalmazza, melyik naphoz volt a reklamációt illető jog érvényesítve, a felrótt hiba jellemzését, valamint az intézés módját és hogy az mennyi időt vesz igénybe. 

2. Áru megvásárlásával a vásárló jogosult az adásvételi szerződés, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, esetleg a szállítólevél mellékelésével, ill. valamilyen más hitelt érdemlő módon bizonyítani, hogy a reklamált árut a Társaság szállította ki. A reklamáció tárgyát képező hibát egyértelműen, lehetőleg minél pontosabb jellemzéssel szükséges feltüntetni a reklamációs jegyzőkönyvben, nevezetesen ott fel kell jegyezni annak mivoltát és megnyilvánulását.

F. Reklamáció intézése

1. A Társaság a reklamációról azonnal, bonyolultabb eseteknél a reklamáció érvényesítésétől számított 3 munkanapon belül döntést hoz. A határidőbe nem számítódik bele a hiba szakértő általi kivizsgálásához szükséges idő. 

2. A Társaság kötelezettséget vállal a reklamáció felesleges halogatás nélküli intézését illetően, de legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 munkanapos határidőn belül. A Társaság technológiai eljárásaira tekintettel, a Társaság a vásárlóval megegyezhet, hogy ez a határidő meghosszabbítható további 30 munkanappal. A határidő elpocséklása a szerződés komoly megsértésének minősül.

3. Továbbá, a Társaság és a vásárló megegyeztek a fent említett határidők elengedhetetlenül szükséges idővel történő meghosszabbításán, amikoris:
a) a hiba jellegére, ill. előfordulási helyére tekintettel nem lehet megbízható módon elvégezni a jogosult reklamáció kiküszöbölésével kapcsolatos összes lépést (a reklamáció helyszínén más tevékenység zajlik, ami fékezi a határidő betartását stb.),
b) a vásárló oldaláról hiányzik az együttműködés, és nincs lehetőség a jogosult reklamált kialakítás kiküszöbölésével kapcsolatos összes lépés megtételére, vagy a kiküszöböléssel járó tevékenység elvégzéséhez nincs lehetővé téve hozzáférés annak helyszínéhez,
c) előre nem látható erőhatalmi körülmények miatt nem lehetséges megkezdeni a reklamációs eljárással összefüggő tevékenységet.
Ezekben az esetekben, amikor nem lehetséges elvégezni a reklamáció intézésével kapcsolatos összes lépést, a Társaság nem kerül késedelembe az ügyintézéssel, és az ilyen jellegű időszak nem számítódik bele a fentebb leírt határidőkbe.

4. A reklamáció intézésének folyamatába beletartozik a vásárló tájékoztatása is a reklamáció kimeneteléről. A Társaság tehát törvényes határidőben (hacsak nem került megegyezésre hosszabb határidő) tájékoztatja a vásárlót a reklamáció intézésének módjáról. Ehhez felhasználhat bármilyen műszaki eszközt és formát (e-mail, telefon, SMS stb.).

5. A vásárló nem jogosult a Társaság egyetértése nélkül megváltoztatni a reklamáció már megválasztott módját - kivételt képez olyan helyzet, amikor az általa megválasztott intézési mód lefolytatása lehetetlen, vagy túl időigényes.

 

VI.
Vásárló szerződéstől való elállása 

1. Amennyiben az adásvételi szerződés a Társaság üzleti térségein kívül, vagy távúton (pl. internet) keresztül került megkötésre, a vásárló az áru átvételének napjától számított tizennégy napos határidővel jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgya több fajta áru kiszállítása, vagy több részszállítás, a szerződéstől való elállás határideje a legutolsó áruküldemény átvételétnek napjától számítódik. Je amennyiben az adásvételi szerződés tárgya áru rendszeresen ismételt kiszállítása, a szerződéstől való elállás határideje az első áruküldemény átvételi napjától számítódik.

2. A vásárló köteles szerződéstől való elállását a Társaságnak írásban megküldeni (akár a szerződéstől való elálláshoz alkalmas, a www.bariholmik.hu honlapon elérhető formanyomtatvány kihasználásával), éspedig vagy a Társaság székhelyére címezve, vagy pedig az info@bariholmik.hu  e-mail címre.

3. Amennyiben a vásárló jelen cikkely 1. bek. szerint eláll a szerződéstől, halogatás nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül visszaküldi vagy átadja a Társaságnak az árufelesleget, amelyet tőle megkapott.

4. Amennyiben a vásárló jelen cikkely 1. bek. szerint eláll a szerződéstől, köteles a Társaság részére megtéríteni az áru visszaküldésével járó költségeket, és ha az adásvételi szerződés távúton került megkötésre, megtéríteni az áru visszaküldésével járó költségeket, hogyha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postaszolgáltatás útján.

5. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a Társaság felesleges halogatás nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy napon belül a szállítással járó költségekkel együtt ugyanazon módon visszatéríti részére a teljes pénzösszeget, amelyet tőle a szerződés alapján megkapott. A Társaság a vásárlónak csak akkor téríti vissza a tőle eltérő módon bevételezett pénzeszközöket, ha azzal a vásárló egyetért, és ha azáltal nem merülnek fel oldaláról többletkiadások. Hogyha a vásárló a Társaság által felkínált lehető legolcsóbb áruszállítási módot választotta, a Társaság a legolcsóbb felajánlott áruszállítási mód költségeinek megfelelő összeget téríti vissza a vásárlónak. 

6. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a Társaság csak az áru vásárló által megtörtént visszaküldését, vagy az áru Társaság részére megtörtént visszaküldésének bizonyítását követően köteles visszatéríteni a vásárlónak a tőle bevételezett pénzeszközöket. 

7. Vásárló a Társaság felé csak az áru jellegéből és tulajdonságaiból adódó, annak szokásostól eltérően történt kezelése során bekövetkezett leszállított értékéért felelős.

8. Hogyha a vásárló eláll a Társaság üzlettérségein kívül megkötött adásvételi szerződéstől, az áru a vásárló otthonába a szerződés megkötésének pillanatában volt házhoz szállítva, és az áru jellege nem teszi lehetővé a szokásos postaszolgáltatás útján történő kézbesítést, a Társaság az árut a vásárlótól annak otthonában és saját költségeire veszi át.

9. Viszont, hogyha az adásvételi szerződés tárgyát az alábbiakban felsoroltak valamelyike képezi, a vásárló jelen cikkely 1. bek. alapján nem állhat el az adásvételi szerződéstől, ha:
a) a kiszállítandó áru olyan jellegű, amelynek vételára a Társaság akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függő, és ami bekövetkezhet a szerződéstől való elálláshoz megadott határidőn belül,
b) alkoholtartalmú italok szállításáról van szó, amelyek csak harminc nap elteltével kerülhetnek kiszállításra, és amelyek vételára a vállalkozó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függő,
c) a vásárló saját kérése szerint testreszabott, illetve saját céljaira szolgáló áru kerül kiszállításra,
d) gyorsan romlandó, valamint visszavonhatatlanul más áruval összekevert áru kerül kiszállításra,
e) a vásárló által megadott helyen és annak kérésére javítás, illetve karbantartás lett végrehajtva; ez viszont nem érvényes olyan esetben, amikor megkövetelt javításoktól, illetve megkövetelt pótalkatrészek kiszállításától eltérő utólagos átalakítás történt,
f) az áru ki lett csomagolva zárt csomagolásából, és higiéniai okokból visszaküldése nem lehetséges,
g) hang- illetve képfelvételek, vagy számítógépes programok szállításáról van szó, amikor a vásárló az eredeti csomagolást már megbontotta,
h) újságok, folyóiratok vagy egyéb sajtótermék kézbesítéséről van szó,
i) digitális tartalom szállításáról van szó, hacsak az nem fizikai adathordozón került kézbesítésre, azzal az előfeltétellel, hogy a teljesítés a vásárló előzetes és kimondott beleegyezése alapján, a szerződéstől való elálláshoz nyújtott időtartam lejárta előtt történt meg, és a Társaság a szerződés megkötését megelőzően tudatta a vásárlóval, hogy ilyen esetekben nem jogosult a szerződéstől való elállásra,
j) élelmiszerek, italok, illetve hasonló jellegű fogyasztási cikk kerül házhoz szállításra, vagy a vásárló által megadott helyre,
k) az áru törvény által engedélyezett nyilvános árverés eredményeként került kiszállításra.

 

VII.
Távúton folytatott kapcsolat költségei

1. Távúton folytatott kapcsolathoz a Társaság nem számít fel a vásárló felé semmilyen. Viszont, a vásárlónak felszámíthatók a távúton folytatott kapcsolat költségei a kapcsolatot biztosító szolgáltató díjszabása szerint.

 

VIII.
Tájékoztatás a fogyasztói viták perenkívüli rendezéséről, tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

1. Azesetben, ha a vásárló és a Társaság között az adásvételi szerződéssel kapcsolatban vita merül fel, amelyet nem sikerül közös megállapodás alapján rendezni, a vásárló a fogyasztói viták perenkívüli rendezésével foglalkozó intézménynél – ami ezesetben a területileg illetékes Cseh Kereskedelmi Ügyelet Központi Felügyelősége, ADR osztály (cím: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság, e-mail: adr@coi.cz, honlap: www.adr.coi.cz), amely egyben államfelügyeleti szerv gyanánt működik – indítványozhatja a vita perenkívül történő lefolytatását. A viták rendezéséhez a vásárló ezen kívül használhatja az Európai Bizottság által a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ linken kialakított online felületet is.

2. A Társaság jogosult az adásvételi szerződés létrejöttéhez, fennállásához és megszűnéséhez a vásárló által megadott személyes adatok feldolgozására. Az adásvételi szerződés céljait illetően, a vásárló személyes adatainak feldolgozása elsősorban a vásárló személyes adatainak egybegyűjtését, használatát, elmentését, adathordozóra történő biztonsági mentését, bővítését illetve módosításait, zárolását, felszámolását jelenti. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) értelmében (továbbiakban: „GDPR rendelet“), a vásárló személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, az adásvételi szerződés teljesítése, a szerződéssel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása, valamint közérdekű feladatkör betöltése céljából a vásárló felé történő tájékoztatási kötelességét a Társaság külön dokumentumban tárgyalja, amely a vásárló részére a linken érhető el. A vásárló az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megismerkedett a tájékoztatás tartalmával (Személyes adatok védelmének és feldolgozásának szabályzata).

 

IX.
Szerződés távúton történő megkötésével kapcsolatos tájékoztatás

1. A Társaság tájékoztatja a fogyasztót, hogy a megkötött adásvételi szerződés a Társaság székhelyén kerül letételre. Ahhoz, hogy a megkötött adásvételi szerződés tartalmával a fogyasztó megismerkedhessen, szükséges, hogy a Társaságnál először kérelmezze a szerződéshez való hozzáférését, éspedig írásban, a Társaság székhelyének postacímére, vagy a Társaság info@bariholmik.hu e-mail címére megküldött beadvánnyal.

2. Gyakorlatilag, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges lépések a következők:
- A vásárló a www.bariholmik.hu honlap „Termékek“ pontja alatt megválasztott konkrét árunál kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, megadva elérhetőségi adatait, továbbá egy rövid hírt azzal kapcsolatban, hogy érdeklődik az adott áru iránt, majd megkeresését elküldi a „Mehet“ gombra kattintva.
- Értékesítő a vásárló által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címre küldött válaszában az adott árura árajánlatot tesz.
- A vásárló e-mailben visszaigazolja Értékesítőnek, hogy az ajánlatot elfogadja.

3. Adásvételi szerződés köthető írásos formában, esetleg telefonon keresztül is, amikor a felek megbeszélik a szerződés valamennyi lényeges pontját.

4. Rendelés megküldését megelőzően az adatokban bekövetkezett hibák megállapíthatók az info@bariholmik.hu e-mail címre történő rákérdezéssel, azzal, hogy a hibákat a rendelés megküldését követő hét (7) napon belül lehetséges kijavítani.

5. A Ptk. 1826. § (1) bek. e) pontja rendelkezéseinek értelmében, a Társaságot nem kötelezi a vásárlóhoz semmilyen magatartási kódex.

Reklamációs rendszabályzat

https://www.bariholmik.hu/betoltesi-sorrend/returns/Czech Wool company s.r.o.
CJSZ: 039 22 391
ASZ: CZ03922391
székhelye: Zahradní 1297, 763 02 Zlín, Cseh Köztársaság
Brünn Kerületi Bírósága által nyilvántartott Egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában C szakasz, 87406. tétel alatt vezetve
 

 

I. cikkely
Általános rendelkezések

1. A Czech Wool company s.r.o. (CJSZ: 039 22 391, ASZ: (CZ03922391), székhelye: Zahradní 1297, 763 02 Zlín, Cseh Köztársaság (továbbiakban: „Értékesítő“ vagy „Czech Wool company“) társaság jelen Reklamációs rendszabályzata (továbbiakban: „Reklamációs rendszabályzat“) a hibás teljesítésből adódó jogok érvényesítésének folyamatát, érvényesítésük feltételeit, a szerződéstől való elállás feltételeit, valamint az áru reklamációjával kapcsolatos egyéb kérdéseket tárgyalja, amennyiben azokra a (2022.04.01) naphoz érvényes, az adásvételi szerződés (továbbiakban: „Szerződés“) oszthatatlan részét képező Általános üzleti feltételek (továbbiakban: „ÁÜF“) hivatkoznak. A Reklamációs rendszabályzat a polgári törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. Tt. 2079. §-ának rendelkezéseivel összhangban, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében került kidolgozásra, és vásárló által a www.bariholmik.hu weboldalon található internetes üzletben (továbbiakban: „webüzlet“) megkötött adásvételi szerződés keretén belül megvásárolt és szabályszerűen reklamált valamennyi termékre, illetve árucikkre vonatkozik.

2. Jelen Reklamációs rendszabályzat az Értékesítővel fogyasztó vásárló státuszú viszonyon belül szereplő vásárlók hibás teljesítésből adódó, az ÁÜF-ben meghatározott jogait és kötelességeit szabályozza. Olyan vásárló, aki egyben fogyasztó is, és aki egyben megfelel az ÁÜF 1.1. és 1.2. cikkelyében meghatározottaknak, a továbbiakban „vásárló“ megnevezés alatt szerepel.

3. Jelen Reklamációs rendszabályzat a Szerződés megkötésének pillanatával kötelező jelleggel bír úgy Értékesítő, úgy a vásárló számára, és mindkét fél kötelezettséget vállal magát ahhoz tartani. Szerződés megkötésével és elfogadásával a vásárló igazolja, hogy a Reklamációs rendszabályzattal kellőképpen megismerkedett, és egyben egyetért jelen Reklamációs rendszabályzat tartalmával, Értékesítő garanciafeltételeivel, valamint a reklamáció intézésének folyamán kötelezettséget vállal az Értékesítővel való elengedhetetlen együttműködésre.

4. Jelen Reklamációs rendszabályzat alkalmazásában, a reklamáció tárgya alatt a megkötött Szerződés tárgyát képező áru (továbbiakban: „Áru“) értendő.

 

II. cikkely
Áru átvétele

1. Az Árut átvételekor Vásárló köteles gondosan átvizsgálni. Amennyiben Vásárló az Árun hibát észlel, a hiányosságot, mihelyt azt felfedezi, vagy amikor az megnyilvánul, köteles felesleges halogatás nélkül reklamálni. A vásárlás tárgyán észlelt hiba reklamációjának esetleges figyelmen kívül hagyása a vásárlás tárgyának elértéktelenedését vonhatja maga után, és a reklamáció elutasításához vezethet. Azesetben, ha Vásárló az átvizsgálást nem végzi el (vagy nem intézi el a vásárlás tárgyának átvizsgálását), az anyagi kár kockázata ráhárulásának pillanatától a kárral kapcsolatos jogosultságát csak akkor érvényesítheti, ha minden kétséget kizárhatóan bizonyítást nyer, hogy az Áru már az anyagi kár kockázata ráhárulásának idején hibás volt. 


 

III. cikkely
Minőség átvételkor, Értékesítő hibákat illető felelőssége

1. Értékesítő felel a vásárló felé, hogy az áru nem hibás. 

2. Az áru nem hibás, nevezetesen, ha az áru a vásárló általi átvételének idején:
a) olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek a Szerződésben megegyeztek; amennyiben ilyen megegyezés nem jött létre, azesetben olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket Értékesítő vagy a gyártó jellemzett, vagy amelyeket a vásárló a vásárlás tárgyának jellegére való tekintettel elvárt,
b) arra a célra használható, amelyiket használatához Értékesítő megadott, vagy amelyikre az ilyen jellegű áru általában használatos,
c) megfelelő minőségű, vagy megfelel az egyeztetett mintának, illetve mintadarabnak, amennyiben a minőség, illetve a kialakítás egyeztetett minta, illetve mintadarab alapján volt meghatározva,
d) a Szerződés szerinti mennyiséget, méretet vagy tömeget mutatja ki, és
e) megfelel a jogrendeleteknek.

3. Amennyiben az átvett áru hiányosságokat mutat ki, áruhibákról van szó, amelyekért Értékesítő felel. Ilyenkor a vásárló érvényesítheti hibákat illető törvényes jogait Értékesítővel szemben.

4. Vásárló érvényesítését legkésőbb az Áru átvételétől számított huszonnégy (24) hónapon belül teheti meg Értékesítőnél (továbbiakban: „jótállási idő“), saját választása szerint jogosult a hiba térítésmentes kijavítására, vagy pedig árengedményt követelhet az áru vételárából. Ha a hiba jellegéből adódóan az aránytalan (nevezetesen, ha a hiba nem javítható ki felesleges halogatás nélkül), érvényesítheti hibátlan új árucikk, illetve - amennyiben a hiba csak egy alkotórészen mutatkozik - hibátlan új alkotórész kiszállítását. Amennyiben az áru megjavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség, a szerződéstől való elállás értelmében a vásárló követelheti a vételár visszatérítését teljes összegben.

5. Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, úgy tekintendő, hogy az Áru már átvételekor hibás volt.

6. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a vásárlónak tudomása volt még az átvétel előtt az áruhibáról, vagy azt saját maga okozta, Értékesítő nem köteles vásárló hibákat illető jogából fakadó követelményének eleget tenni. Továbbá, a vásárló tudatosítja, hogy Értékesítő nem felel olyan hibákért, amelyek az áru szokásos elhasználódásából, vagy a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából keletkeztek.

7. Azesetben, ha az Áru átvételekor hibás, ha a hiba jellegéből adódóan az aránytalan, a vásárló jogosult hibátlan új Áru kiszállítására is. Amennyiben a hiba csak az Áru egy alkotórészén mutatkozik, a vásárló csak a hibás alkotórész kicserélését követelheti; amennyiben erre nincs lehetőség, elállhat a Szerződéstől és követelheti a vételár visszatérítését teljes összegben. Ha a hiba jellegéből adódóan az aránytalan, nevezetesen, ha a hiba felesleges halogatás nélkül kijavítható, a vásárló jogosult a hiba térítésmentes kijavítására. Új Áru kiszállítására, vagy alkotórész kicserélésére jogosult kijavítható hiba esetén is, amennyiben a javítást követően az Áru a hiba ismételt előfordulása, vagy több hiba miatt a vásárló által nem használható rendeltetésszerűen, ilyen esetben a vásárló jogosult a Szerződéstől való elállásra is.

8. Amennyiben a vásárló a Szerződéstől nem áll el, vagy nem érvényesíti jogosultságát hibátlan új Áru kiszállítására, alkotórészének kicserélésére, vagy kijavítására, méltányos árengedményt követelhet a vételárból. Vásárló méltányos árengedményre jogosult azesetben is, amikor Értékesítő nem tud számára kiszállítani hibátlan új Árut, kicserélni alkotórészét, vagy kijavítani az áruhibát, valamint azesetben is, amikor Értékesítő nem intézkedik orvoslásról megfelelő időben, vagy ha a foganatosított orvoslás a fogyasztónak jelentős nehézségeket okozna.

 

IV. cikkely
A reklamáció helye és módja

1. A reklamációt a vásárló köteles írásban érvényesíteni, éspedig nevezetesen a társaság honlapján (www.bariholmik.hu) található űrlapon, vagy a társaság reklamációk intézéséhez és az áru cseréjéhez használatos postacímére: Malotova 123, Zlín 760 01, Cseh Köztársaság, vagy e-mailben: info@bariholmik.hu.

2. Áru megvételével a vásárló jogosult Szerződés vagy számla felmutatásával, ill. egyéb hiteles módon bizonyítani, amelyekkel bizonyítást nyer, miszerint a reklamált Áru eladásra került Értékesítő által. A reklamáció tárgyát képező hibát egyöntetűen és minél pontosabban szükséges jellemezni, nevezetesen a hiba leírásával és megnyilvánulásának megadásával. Vásárló és Értékesítő tudatosítják, hogy a hibákat illető jogok érvényesítésekor nem lesz kiállítva reklamációs jegyzőkönyv, hanem ahelyett a vásárló vagy kitölti a (https://www.bariholmik.hu/betoltesi-sorrend/returns/) linken megtalálható online űrlapot, vagy pedig ahhoz az Áru és a hibák jellemzését tartalmazó más írásos átirat fog szolgálni.

3. Amennyiben a vásárló reklamációt érvényesít, Értékesítő írásban haladéktalanul kiállít számára egy igazolást, amelyben szerepel, milyen naphoz volt a reklamációt illető jogosultság érvényesítve, továbbá a felrótt hiba jellemzése, valamint intézési módja.

 

V. cikkely
A reklamáció érvényesítési határidejei 

1. Fogyasztó vásárló az Áru átvételétől számított 24 hónapos jótállási időn belül jogosult a vásárlás tárgyán észlelt hibákat illető jogai érvényesítésére. Használt Áru esetén a hibákat illető jogok érvényesítéséhez kiszabott határidő megrövidíthető 12 hónapra – a határidő ilyen jellegű megrövidítését Értékesítő feltünteti a hibás teljesítésből adódó kötelességek bizonyítványán, vagy a pénztári bizonylaton.

2. Reklamáció vásárlás tárgya alkotórészeinek kicserélésével történő intézése esetén nem számítódik új határidő – ilyenkor minden esetben a határidő a vásárlás tárgyának vásárló általi eredetileg megtörtént átvételi idejéhez számítódik.

 

VI. cikkely
Hibás teljesítésből adódó jogok

1. A III. cikkely rendelkezései nem érvényesíthetők, amennyiben:
a) az Árun olyan jellegű fogyatékosság mutatkozik, amelyik által kölcsönös megegyezés alapján árengedmény lett nyújtva,
b) az Áru szokásos használata során elhasználódott,
c) az áruhibát a vásárló, vagy az Árut vele együtt használó személyek magatartása okozta,
d) használt Áruról van szó, amelyiken használatának mértékével, illetve elhasználódásával arányos hiba mutatkozik, 
e) olyan jellegű hibáról van szó, ami az Árun már a vásárló általi átvételének időpontjában is megmutatkozott, 
f) az Áru vásárlóhoz történő szállítása közben bekövetkezett közlekedési baleset során az Áru teljes mértékben tönkrement,
g) az az Áru jellegéből adódik.

2. Értékesítő felel az árun a jótállási idő fennállása alatt (illetőleg az áru csomagolásán, vagy annak hirdetésében garantált felhasználhatósági időszakon belül) keletkezett hibákért. Az áruhibákat felosztjuk aszerint, hogy a Szerződés lényeges vagy lényegtelen megszegését okozzák-e, amikoris a Szerződés lényeges megszegésének az olyan megszegés tekintendő, amikor a Szerződést megszegő fél már a Szerződés megkötésekor tudta, illetve kellett hogy tudja, miszerint a másik fél ennek a megszegésnek a tudatában nem kötött volna Szerződést.

3. Amennyiben az Árun olyan jellegű hiba mutatkozik, ami a Szerződés lényeges megszegését okozza, a vásárló jogosult követelni:
a) a hiba orvoslását, hibátlan új árucikk kiszállításával, vagy a hiányzó rész megküldésével;
b) a hiba térítésmentes orvoslását, javítássa;
c) méltányos árengedményt a vételárból; vagy
d) a vételár visszatérítését, a szerződéstől való elállás alapján.

4. Vásárló a hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentését követően felesleges halogatás nélkül közli Értékesítővel, melyik jogosultságával kíván élni. A megválasztott jogosultsági formát a vásárló nem változtathatja meg Értékesítő beleegyezése nélkül; ez nem érvényes, amennyiben a vásárló olyan jellegű hiba kijavítását kérte, ami javíthatatlannak bizonyult. Amennyiben Értékesítő nem orvosolja a hibákat elfogadható határidőn belül, vagy ha közli a vásárlóval, hogy a hibákat nem orvosolja, a vásárló a hiba orvoslása helyett méltányos árengedményt követelhet a vételárból, vagy a Szerződéstől elállhat. 

5. Amennyiben a hibás teljesítés a Szerződés lényegtelen megszegését okozza, a vásárló jogosult követelni:
a) a hiba orvoslását, vagy
b) méltányos árengedményt a vételárból. 
Mindaddig, amíg a vásárló nem érvényesíti a vételárból való árengedményt illető jogát, Értékesítő kiszállíthatja azt, ami hiányzik, vagy orvosolhatja a jogi hibát. Egyéb hibákat Értékesítő saját választása szerint orvosolhat - az Áru megjavításának, vagy új Áru kiszállításának formájában; a választás nem okozhat a vásárló oldalán aránytalan költségeket. Amennyiben Értékesítő nem orvosolja az áruhibát időben, vagy ha az áruhiba orvoslását elutasítja, a fogyasztó vásárló árengedményt követelhet a vételárból, vagy a Szerződéstől elállhat. Vásárló a választását nem változtathatja meg Értékesítő beleegyezése nélkül.

6. Vásárló nem érvényesítheti a Szerződéstől való elállást illető jogosultságát azesetben, ha az árucikk hibáját nem jelentette be időben. Vásárló a Szerződéstől nem állhat el, és nem követelheti új Áru kiszállítását sem, ha az Árut nem képes visszaküldeni olyan állapotban, amilyenben megkapta. A rendelkezés második mondata nem érvényes, amennyiben:
a) az áruhiba megállapításának céljából végzett átvizsgálás során eltérő állapot került megállapításra,
b) a vásárló az Árut használta még a hiba felfedezését megelőzően,
c) a vásárló az Áru változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét nem magatartásával vagy figyelmetlenségével okozta.

7.Azesetben, ha az áruhiba új Áru vásárlónak történő kiszállításával lett orvosolva, a vásárló köteles Értékesítőnek visszaküldeni az eredetileg kiszállított árucikket, éspedig Értékesítő költségein.  

8. A hibás teljesítésből adódó jog nem illeti meg a vásárlót, amennyiben a vásárlónak a vásárlás tárgya hibájáról tudomása volt, és/vagy ha az áruhibát saját maga idézte elő az Értékesítő által megadott eljárás és/vagy kötelező jellegű ajánlások megszegésével, és/vagy ha az Árun a vásárló módosításokat hajtott végre, illetve, ha azt megkárosította. Továbbá, vásárló hibás teljesítésből adódó jogát nem érvényesítheti, amennyiben:
a) az áruhiba az átvétel időpontjában létezik, és erre a hibára árengedmény lett egyeztetve a vételárból, vagy ha az Áru használt állapotban lett megvásárolva,
b) a hiba az Áru szakavatatlan és/vagy helytelen telepítéséből, kezeléséből, használatából, karbantartásából, használatából, illetve a gondosság figyelmen kívül hagyásából származik,
c) az áruhiba szokásos használat során beálló elhasználódásból adódik, vagy ha az a vásárlás tárgyának jellegéből ered,
d) használt Áruról van szó, és a hiba arányos a használat, illetve az elhasználódás mértékével, amivel az Áru már a vásárló általi átvétel időpontjában rendelkezett,
e) az Árun mechanikus sérülés van,
f) az Áru túlzott igénybevételnek, vagy helytelen használatnak köszönhetően hibásodott meg, 
g) olyan áruhibáról van szó, ami már előzőekben fel volt róva, hogyha arra méltányos árengedmény lett nyújtva az illető Áru vételárából.


 

VII. cikkely
Reklamáció intézése

1. Értékesítő vagy az általa felhatalmazott dolgozó azonnal dönt a reklamációról, összetettebb esetekben a reklamáció érvényesítésétől számított három (3) munkanapon belül. A határidőbe nem számítódik bele a hiba szakértő általi felülvizsgálatához szükséges idő. 

2. Értékesítő a reklamációt felesleges halogatás nélkül, de legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított harminc (30) naptári napon belül elintézi. A határidőbe nem számítódik bele a termék vagy szolgáltatás jellege szerint hozzámért, a hiba szakértő általi felülvizsgálatához szükséges idő. Értékesítő és a vásárló tehát egyetért, hogy azesetben, ha az Áru Értékesítőnek csak a reklamáció érvényesítését követően lett kézbesítve, jelen bekezdés első mondata értelmében, a határidőbe nem számítódik bele az az idő, ami alatt az Áru még nem volt kézbesítve Értékesítőnek. 

3. Az előző bekezdés nem zárja ki Értékesítő aziránti lehetőségét, miszerint konkrét esetben egyedileg megegyezhet a vásárlóval a reklamáció intézéséhez szükséges határidő meghosszabbításáról. 

4. A reklamáció intézése többek közt magába foglalja a vásárló értesítését a reklamáció végeredményéről. Amennyiben nem került megegyezésre hosszabb határidő, Értékesítő tehát törvényesé határidőn belül értesíti a fogyasztó vásárlót a reklamáció intézésének módjáról. Ehhez felhasználhat bármilyen műszaki eszközt, illetve módszert (e-mail, telefon, SMS stb.).

5. A reklamáció eredménytelen intézési idejének leteltével a vásárló ugyanazon jogokkal rendelkezik, mint olyan esetben, amikor javíthatatlan hibától van szó.

6. A vásárló nem jogosult Értékesítő beleegyezése nélkül megváltoztatni a reklamáció már egyszer megválasztott intézési módját. Kivételt képez olyan helyzet, amikor az általa megválasztott intézési mód végrehajtása lehetetlen, vagy időben nem hajtható végre.

 

VIII. cikkely
Záró rendelkezések

1. A Szerződés és a Reklamációs rendszabályzat rendelkezései között adódó ellentmondás esetén, a Szerződés szerinti hangzás tekintendő irányadónak.

2. A Reklamációs rendszabályzatban nem tárgyalt kérdéseket illetően a 89/2012 sz., a polgári törvénykönyvről szóló, későbbiek folyamán módosított törvénytári törvények hangzásának értelmében (továbbiakban: „Ptk.“) szükséges eljárni.

3. A Ptk. 1820. §-ának (1) bek. j) pontja, valamint a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 Tt. 14. §-a és 20e. §-a értelmében, Értékesítő kijelenti, hogy a fogyasztó vásárló jogosult Szerződésből adódó fogyasztói per perenkívüli tisztázására. A fogyasztói jogviták perenkívüli eldöntésére a területileg illetékes Cseh Kereskedelmi Ügyelet (www.coi.cz) jogosult, amely intézmény feladatköre a fogyasztók perenkívüli felfolyamodásainak elbírálása, a kapcsolatos törvényrendeletekben leszögezett módon és feltételekkel.

4. Jelen Reklamációs rendszabályzat (2022.04.01) napon lépett érvénybe és hatályba. A hatályos jogrendeletek értelmében, Értékesítő fenntartja a jogot jelen Reklamációs rendszabályzat módosítására.

 

Zlín, 2022.04.01 napon
A Czech Wool company s.r.o. társaság ügyvezetője

Kérdése van? Írjon nekünk -
info@bariholmik.hu

Színváltozatok

Válasszon méretet

Bééé, Szeder vagyok,

nem szívesen zavarok, de szükségem van az Ön patájára arra, hogy feljegyezhessem mi az, ami tetszik önnek a Bariholmik honlapon. Csak így tudom biztosítani a megérdemelt gondoskodást. A saját patámra megígérhetem, hogy minden, amit megtudok, nálam teljes biztonságban marad.

Beállítások

Bééé, gondoskodok az elégedettségedről. Tudassa velem, milyen sütikkel tudok dolgozni, és ne feledje, hogy a beállítások módosítása csak az Ön által használt böngészőre lesz érvényes. A honlap láblécében bármikor könnyedén megváltoztathatja beállításait.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat tárol a Bariholmik, itt talál további információkat.

A technikai sütik a weboldal és az általa kínált funkciók megfelelő működéséhez szükségesek.

Lehetővé teszik, hogy az Ön preferenciái alapján bolyhos ajánlatot mutassak önnek. Továbbá arról is gondoskodnak, hogy csak azt mutassam meg az interneten, ami igazán érdekli Önt.

Segítenek megtalálni a hibákat és mérni a honlap teljesítményét. Nekik köszönhetően biztosíthatom, hogy Ön mindig elégedett legyen a vásárlással a Bariholmik honlapon.

Ezek a sütik fééérgetegesek. A weboldalon kívül közösségi és hirdetési hálózatokon is találkozhatok Önnel, ahol gondoskodom arról, hogy a hirdetések érdekesek legyenek az Ön számára.