Kérdése van? Írjon nekünk -
info@bariholmik.hu

Kosár(0)

bezár

Nincsenek termékek a kosarában.

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Személyes adatok

Az adatkezelő a személyes adatai közül a következőket dolgozza fel:

 • Név és vezetéknév,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail,

vállalkozó esetében statisztikai számjel, adószám (a továbbiakban csak „személyes adatok“)

Feldolgozás célja

A személyes adatok feldolgozása az Ön mint vásárló és az adatkezelő mint eladó között kötött adásvételi szerződésből eredő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő általánosan kötelező jogi előírásokból eredő jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történik

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő különös jogszabályokból eredő kötelezettségei teljesítése céljából dolgoz fel, indokolt esetben átadhatja a bűnüldözési hatóságoknak. Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő továbbá a következő szervezeteknek adhatja át:

Az információs rendszer kezelésével kapcsolatos adatátvitel:

 • wpj s.r.o., CZ28860608
 • MERVIN,s.r.o. ,Zlín IČO 26239884

A megrendelés feldolgozásával kapcsolatos adatátvitel a kiválasztott fizetési és szállítási módtól függően a következő társaságoknál is megvalósulhat:

 • General Logistics Systems s.r.o., CZ26087961
 • Zásilkovna s.r.o. IČO: 28408306
 • Magyar Posta, H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2−6., Hungary

Marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos adatátvitel:

 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • UnicornsLab s.r.o. , Brno IČO 04761979

A jogi ok ebben az esetben a szerződés teljesítéséből adódó kötelezettségek teljesítése, ahol a szerződő fél adatairól van szó, továbbá az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke. A különleges személyes adatok kategóriájába tartozó személyes adatokat nem továbbítja.

Személyes adatok szolgáltatásának kötelezettsége

A személyes adatok szolgáltatása nélkülözhetetlen az adatkezelő számára a megkötött szerződés tartalmából eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez.

Feldolgozás időtartama

A személyes adatokat az adatkezelő csak a megkötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartam idejéig dolgozza fel, illetve mindaddig, amíg az a megkötött szerződésből eredő jogviták megoldásához szükséges.

Útmutatás az adatokat nyújtó félnek

A Czech Wool Company s.r.o. társaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy jogukban áll:

 1. Igazolást kapni az Adatkezelőtől, hogy az őket érintő személyes adatok fel vannak vagy nincsenek feldolgozva, és amennyiben fel vannak dolgozva, jogukban áll hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: feldolgozás célja, az érintett személyes adatok kategóriája, címzettek és címzettek kategóriái, akik hozzáfértek vagy hozzá fognak férni a személyes adatokhoz, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek, a tervezett időszak, amíg a személyes adatokat elmentik, vagy ha nem lehet meghatározni, az időszak meghatározásához használt kritériumok, jogok megléte, hogy az adatkezelőtől a személyes adatok kijavítását vagy törlését, illetve feldolgozásának korlátozását kérjék, vagy kifogást emeljenek az ilyen feldolgozás ellen, jogukban áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.
 2. Kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa az őket érintő pontatlan személyes adatokat. A feldolgozás célját tekintetbe véve jogukban áll kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, beleértve a kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.
 3. Kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az őket érintő személyes adatokat, és az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül kitörölni a személyes adatokat, amennyiben az egyik alábbi ok fennáll: a személyes adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amik miatt a személyes adatokat gyűjtötték vagy másképp feldolgozták, az ügyfél visszavonta hozzájárulását és nincs más jogcím a feldolgozásukra, a személyes adatokat jogtalanul dolgozták fel, a személyes adatokat az Európai Unió vagy az adatkezelőt érintő tagállam joga által meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése miatt köteles törölni.
 4. Kérni, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adataik feldolgozását, ha tagadják azok pontosságát a tény az Adatkezelő általi megállapításához szükséges ideig, a feldolgozás jogtalan, és az Adatkezelő a törlés helyett azok korlátozott felhasználását kéri, az adatok már nem szükségesek feldolgozás céljából, de szükségesek a jogi követelések meghatározására, gyakorlására vagy védelmére.
 5. Kérni, hogy az Adatkezelő személyes adataikat egy másik, általuk meghatározott Rendszergazdának továbbítsa.
 6. Kifogást emeljenek az Adatkezelőnél a személyes adatok feldolgozása ellen.
 7. Amennyiben kétség merül fel, hogy az Adatkezelő a fent felsorolt jogi előírások szerint dolgozza fel a személyes adataikat, akkor az Adatkezelőhöz, illetve az Adatvédelmi hivatalhoz fordulhatnak.

Zlín, 2018.08.01

Kérdése van? Írjon nekünk -
info@bariholmik.hu

Színváltozatok

Válasszon méretet